Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 6 september 2021

Griffienummer: 2021-0077

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College22 juni 2021Aanleg glasvezel De Hoven
02College22 juni 2021Voortgang regionale pilot jeugdhulp in speciaal onderwijs Anne Flokstra
03College29 juni 2021Verslag Toezichtinformatie Kinderopvang Zutphen in 2020
04College29 juni 2021VNG convenant implementatie Wet wijziging woonplaatsbeginsel
05College6 juli 2021Wijziging zekerheid borgstelling Sensire
06College14 juli 2021Nieuwe generieke achtervang overeenkomst tussen het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en de gemeenten
07College14 juli 2021Aanvulling borgstelling Be Quick
08College14 juli 2021Verlenging Leidraad uitvoering huurkorting gemeentelijk vastgoed
09College14 juli 2021Geen financiƫle bijdrage aan programma Niet Actief Beveiligde Overwegen
10College14 juli 2021Opdrachtverlening TenneT voor basisontwerp verkabeling
11College20 juli 2021Wijziging Beleidsregel tijdelijke ondersteuning noodzakelijk kosten (TONK) gemeente Zutphen 2021
12College24 augustus 2021Vaststelling subsidie Perspectief 2020 en vaststelling subsidie tijdvak 2017-2020
13College14 juli 2021Definitieve gunning huishoudelijke zorg
14College20 juli 2021Naar een dementievriendelijke gemeente Zutphen
15College14 juli 2021Zutphense aanpak van eenzaamheid
16College24 augustus 2021Verlenging samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit en de provincie Gelderland
17College20 juli 2021Geslotenverklaring Kerkpad
18College24 augustus 2021Bezwaarschrift tegen een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een wandelpad aan de Kapperallee nabij Kerkpad
19College20 juli 2021Vaststellen stedenbouwkundige randvoorwaarden ontwikkellocatie Emmerikseweg 9-9A
20College20 juli 2021Vervolgonderzoek bodemkwaliteit lood speeltuinen
21College14 juli 2021Sociaal Jaarverslag 2020

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College9 juli 2021Memo stand van zaken Kerkpad 8 juli 2021 (2021-M0002)
02College20 juli 2021Memo Economische visie en ambitie gemeente Zutphen
03College20 juli 2021Memo Actualisatie burap-1 2021

Overig

Geen brieven in deze categorie