Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 6 december 2016

Griffienummer: 2016-0154

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College16 november 2016Ontwerpbestemmingsplan IJsselkade e.o.
02College16 november 2016Samenwerkingsovereenkomst herinrichting Plas Marswaard
03College16 november 2016Opstellen horecavestigingsbeleid Zutphen
04College15 november 2016Plan van Aanpak Kwaliteit Jeugdhulp
05College15 november 2016Beantwoording aan de burgemeester gerichte brief over rechtstreekse werking van het EVRM
06College15 november 2016Start gespiegeld inzamelen in de zuidwijken (De Waarden en Stokebrand)
07College15 november 2016Programmaplan Jeugdhulp 2017-2019 en uitvoeringsovereenkomsten
08College23 november 2016Reactie op concept-ontwerp inpassingsplan rondweg - aansluiting de Teuge en herbestemming bij Baankstraat

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College16 november 2016Forum / Raad informeren over de aanpak van het draagvlakonderzoek windenergie
02College16 november 2016Forum/Raad informeren over stand van zaken Hof van Heeckeren
03College16 november 2016Raad informeren over stand van zaken afspraken Moskee en omwonenden mbt gebedsoproep
04College16 november 2016Memo forum raad project Dagbesteding
05College15 november 2016Flamco, werkgelegenheid, sanering en aankoop
06College15 november 2016De Raad informeren over de in 2015 ingediende moties en amendementen

Overig

NrAfzenderDatumOnderwerp
01B. Boonstra17 november 201665% geeft aan dat houtkachels zorgen voor veel overlast