Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 5 oktober 2020

Griffienummer: 2020-0077

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College2 september 2020Beantwoording brief verenigingen die met vrijwilligers oud papier ophalen
02College8 september 2020Opzeggen Gemeentepolis door Menzis
03College16 september 2020Ontwerpbestemmingsplan Kerkhofweg 10
04College16 september 2020Verslag Toezichtinformatie Kinderopvang Zutphen in 2019
05College22 september 2020Gedeeltelijk verbod op gebruik van het middel Glyfosaat
06College22 september 2020Terinzage leggen ontwerp bestemmingsplan Kattenhavestraat
07College22 september 2020Benoeming lid Raad van Toezicht Stichting Archipel (2020)
08College24 september 2020Budgetplafonds 2021 zorgaanbieders Jeugd en Wmo
09College22 september 2020Concept Nota Lokaal gezondheidsbeleid gemeente Zutphen 2020-2025

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College1 september 2020Memo Visie Emerpark
02College1 september 2020Memo mogelijkheden en landelijke richtlijnen vuurwerk
03Griffie8 september 2020Verantwoording fractievergoedingen 2019
04College16 september 2020Memo resultaten toezicht rechtmatigheid (afdoening toezegging Forum 19-08-2020)
05College22 september 2020Memo Opdracht Delta Review huishoudelijke zorg Zutphen

Overig

Geen brieven in deze categorie