Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 5 oktober 2015

Griffienummer: 2015-0151

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College15 september 2015Verlaging afvalstoffenheffing i.v.m. stand van de voorziening afval
02College16 september 2015Ontwerpbestemmingsplan Breegraven 101-115

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
03College16 september 2015Memo tweede tussenrapportage onderzoek laag frequent geluid
04College16 september 2015Memo: Het Nationaal Monumenten Congres
05College16 september 2015Memo: Aanpassing werkwijze Erfgoedagenda en het jaarverslag Erfgoedadviesraad Zutphen

Overig

NrAfzenderDatumOnderwerp
06Raadslid.nu21 september 2015Raadslid.Nu brief over rekenkamer met of zonder raadsleden