Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 4 oktober 2021

Griffienummer: 2021-0089

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College7 september 2021Verlening subsidie 'specifieke uitkering ventilatie in schoolgebouwen'
02College14 september 2021Onderzoek inrichting lichte jeugdhulp gemeente Zutphen
03College14 september 2021In procedure brengen ontwerp omgevingsplan Landelijk gebied
04College21 september 2021Budgetplafonds zorgaanbieders Zutphen Jeugd-Wmo 2022
05College22 september 2021Memo woningvraagontwikkeling en beleidsrichting
06College21 september 2021Vaststellen van de verleende subsidies boven € 100.000 over het jaar 2020
07College21 september 2021Lokaal Preventieakkoord Zutphen 2021-2023 - inzet uitvoeringsbudget

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College31 augustus 2021Memo Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming 2022
02College3 september 2021Memo over initiatief windturbines IJsselwind
03College14 september 2021Memo Memo Voortgang sport- en accommodatiebedrijf Zutphen
04College7 september 2021Memo Vijfmeting azc Voorsterallee 2021
05College14 september 2021Memo Ontwerp Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 van de Cleantech Regio
06College17 september 2021Memo stand van zaken Kerkpad 17 september 2021
07College21 september 2021Burap-2 2021
08College21 september 2021Memo procesvoorstel Halterstraat 12-14

Overig

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College9 juli 2021E-mail met link Forumspecial Omgevingswet