Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 4 november 2013

Griffienummer: 2013-0154

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College3 september 2013Roze hemd Actualisatie Algemene verkoopvoorwaarden

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
02College11 oktober 2013Memo ter afdoening toezegging forum 13-22 'wethouder mevrouw P. Withagen zal in een memo nader ingaan op: 1. mogelijke problemen die kunnen ontstaan bij de aanmelders die worden doorverwezen naar de Belastingdienst en waarbij de Belastingdienst de belastingvrije voet niet goed toepast, en 2. wat er met de mensen gebeurt die een misstap maken (lees: nieuwe schulden maken) tijdens het schulddienstverleningstraject, waardoor het traject beëindigd wordt en zij een jaar niet meer in aanmerking komen voor schulddienstverlening.'
03College10 september 2013Memo inzake evaluatie prestatieafspraken 2008 - 2012 en aftrap nieuwe prestatieafspraken
04College1 september 2013Memo inzake stedenbanden en ontwikkelingssamenwerking
05College1 oktober 2013Memo inzake rondweg de Hoven, antwoorden op openstaande vragen uit forum 23-09-2013
06College11 oktober 2013Memo stand van zaken en vervolg ontwikkeling Helbergen
07College24 september 2013Memo ter afdoening toezegging raad nr 2013-17 'Wethouder Withagen zegt een memo aan de raad toe waarin zij aangeeft welke inspanningen het college verricht om meer functies in het Warnshuus onder te brengen.'
08College14 oktober 2013Memo Aanleiding storingen op de Oude IJsselbrug juni 2013, ter afdoening toezegging 2013-22
09College26 september 2013Memo inzake update dossier De Teuge
10College1 oktober 2013Memo verkoop bedrijfspand Delta
11College16 oktober 2013Memo Burap 3 2013 - Het Plein
12College10 oktober 2013Memo inzake wijzigen verordening onderwijshuisvesting 2012 in verband met mogelijk maken bekostiging CO2 neutrale installatietechniek (WKO) bij nieuwbouw van scholen
13College16 oktober 2013Memo college met reactie op verslag van bevindingen Rekenkamercommissie op Jaarstukken 2012

Overig

NrAfzenderDatumOnderwerp
14VNG30 september 2013Uitnodiging bestuurdersdag en BALV
15MKB Nederland Midden19 september 2013brief politieke partijen gemeenteraadsverkiezingen 2014
16Recreatieschap Achterhoek Liemers en Abvakabo FNV en CNV publieke zaak30 september 2013Twee brieven over de integratie en ontmanteling RAL
17VNG27 september 2013Ledenbrief aanbieding modelverordening werkzaamheden kabels en leidingen
18VNG27 september 2013Ledenbrief model algemene sunsidieverordening 2013
19Atelier 3D11 oktober 2013Brief inzake Gemeente Zutphen tekent agenda Stadslandbouw
20Brandweer IJsselstreek9 oktober 2013Nieuwsbrief IJsselstreek oktober 2013
21Diverse ondernemers uit Zutphen7 oktober 2013brief en handtekeningen overhandigd bij indiening van de motie herlocatie kermis markten Zutphen
22MKB Nederland Midden30 september 2013Mail over brief gemeenteraadsverkiezingen 2014 een sterk bedrijfsleven voor een sterke gemeente
23VNG27 september 2013CPB-onderzoek naar de financiële consequenties van de decentralisaties
24MEE Oost-Gelderland 17 oktober 2013Nieuwsbericht MEE over extra bezuiniging cliëntondersteuning