Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 4 juli 2016

Griffienummer: 2016-0093 CollegestukNummerAfzenderDatumOnderwerp01College21...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 4 juli 2016

Griffienummer: 2016-0093

Collegestuk

NummerAfzenderDatumOnderwerp
01College21 juni 2016Beschikbaar stellen budget Bijstellingsnota ten behoeve van de zes speerpunten
02College15 juni 2016Aangaan convenant met Rabobank Bouwfonds CIF over de aanleg van glasvezel in het buitengebied ten oosten van de IJssel
03College21 juni 2016Woningmarktregio Zwolle-Stedendriehoek

Memo

NummerAfzenderDatumOnderwerp
04College15 juni 2016Memo St. Zutphen Promotie
05Platform Gastouderopvang21 juni 2016Reactie op vraag afschaffen leges voor kinderopvang
06College15 juni 2016Memo over uitvoering aangenomen moties rond PC cyclus bij Voorjaarsnota 2015
07College15 juni 2016Memo Forum / Raad informeren over de Omgevingsagenda 2.0
08M. Louwes21 juni 2016Afdoening toezegging Raad inzake sluiting Musea 2016-05
09College15 juni 2016Memo Informeren gemeenteraad over stand van zaken uitvoering moties rond P&C-cyclus

Overig

Geen brieven in deze categorie

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Behandeld in

brondocumenttitel
04-07-2016Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl