Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 4 december 2017

Griffienummer: 2017-0164

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College8 november 2017Leidraad bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen Zutphen 2017
02Gelderse Natuur en Milieufederatie14 november 2017Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland (nieuwsbrief)
03College14 november 2017Uittreding uit de gemeenschappelijke regeling Delta
04College15 november 2017Cliƫntervaringsonderzoek Wmo 2017
05College22 november 2017Uitvoering Cultuuragenda m.b.t. Stichting Cultuur Zutphen en cultuurmakelaar
06College22 november 2017Gemeentegarantie voor uitbreiding Vrije school Zutphen bovenbouw
07College22 november 2017Dagelijks Bestaan, Vitens-terrein
08College22 november 2017Versterking arbeidsmarkt
09College22 november 2017Interimbestuur Stichting Sportaccommodaties Zutphen
10College22 november 2017Rapportage over het collegeonderzoek naar de vergunningverlening van de luchtbehandelingskast

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College14 november 2017Raad informeren over Loop der bevolking 3e kwartaal 2017
02College14 november 2017Afdoening forumtoezegging 17-08: Omgaan met in jaarstukken 2016 gesignaleerde risico met betrekking tot Persoonsgebonden Budgetten (PGB)
03College14 november 2017Afdoening raadstoezegging 2017-13: Exploiteren van camping in Spanje door CJG medewerker

Overig

Geen brieven in deze categorie