Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 31 oktober 2022

Griffienummer: 2022-0098

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College27 september 2022Besteding middelen Nationaal Programma Onderwijs - stand van zaken juli 2022
02College27 september 2022BURAP-2 2022
03College27 september 2022Brede taalaanpak
04College11 oktober 2022Wijziging Tijdelijke beleidsregel eenmalige energietoeslag gemeente Zutphen 2022
05College11 oktober 2022Cliƫntervaringsonderzoek Wmo 2021
06College11 oktober 2022Subsidieverstrekking Vervoerssyteem 'Stap In Stap Uit'
07College11 oktober 2022Toekomst jongerenwerk
08College27 september 2022Vaststellen nieuw inkoopbeleid en nieuwe inkoopvoorwaarden gemeente Zutphen
09College4 oktober 2022Forumspecial aanpak woonoverlast gemeente Zutphen
10College19 oktober 2022Juridische jaarstukken gemeente Zutphen 2021
11College19 oktober 2022Jaarverslag ombudsman gemeente Zutphen 2021
12College19 oktober 2022Gebruik maken van hardheidsclausule Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Zutphen 2022
13College19 oktober 2022Lichte jeugdhulp anders organiseren in Zutphen (adviesnota en uitvoeringsplan)
14College19 oktober 2022Afronding Cultuur en Erfgoedpact Lochem-Zutphen

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College21 september 2022Memo Aanvullende uitkering Aanpak Energiearmoede
02College4 oktober 2022Memo Stand van zaken migratietraject DMS
03College10 oktober 2022Memo Signalen over de begeleiding en activering van inwoners
04College3 oktober 2022Memo Beantwoording toezegging raad over energie-afsluitingen
05College19 oktober 2022Memo Regionale samenwerking Cleantech Regio
06College19 oktober 2022Memo Beantwoording vragen ontsluiting Leesten Oost (behorend bij 2021-V0018)

Overig

Geen brieven in deze categorie