Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 30 januari 2017

Griffienummer: 2017-0004

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College14 december 2016Subsidies Ixta Noa en Tactus
02College21 december 2016In procedure brengen ontwerp beeldkwaliteitsplan 'Kwaliteitskader Leesten-Oost'
03College21 december 2016Toekenning subsidie Virtask project Anne in het kader van Algemene Oplossingen
04College20 december 2016Jaarkrant Leerplicht/RMC 2015-2016
05College10 januari 2017Ontwerpbestemmingsplan Dennendijk 2a en 2b
06College10 januari 2017Ontmanteling Recreatieschap Achterhoek Liemers
07College17 januari 2017Deelname regionale aanbesteding Wmo- en Jeugdzorg 2019 en Inkoop Jeugdzorg 2018

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College20 december 2016Forum/Raad informeren over Plan van aanpak project Dagbesteding
02College21 december 2016Raad informeren over invoering van project Hartveilig Wonen
03College10 januari 2017Forum / Raad informeren over de City Deal Cleantech
04College10 januari 2017Forum / Raad informeren over ingediende declaratie voor de gemaakte kosten Noodopvang en Onderwijs
05College10 januari 2017Forum / Raad informeren over de verantwoording Stadscontract (2012-2015) en de subsidievaststelling
06College17 januari 2017Forum / Raad informeren over voortgang van de actualisatie van Masterplan De Mars
07College18 januari 2017Verkoop Broederenklooster

Overig

Geen brieven in deze categorie