Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 3 november 2014

Griffienummer: 2014-0151

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College30 september 2014Collegevoorstel Maatwerkvoorziening chronisch zieken en gehandicapten
02College24 september 2014Collegevoorstel Kaders voor uitwerking van het raadsbesluit van 10 juni 2014 over alternatieven Broederenklooster
03College16 oktober 2014Collegevoorstel Offerte bureau Jeugdzorg Gelderland

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
04College20 oktober 2014Memo ter afdoening van toezegging Forum nr 14-15 'Tussenrapportage Zutphen vooruit'
05College20 oktober 2014Memo ter afdoening van toezegging nr 14-16 Inventarisatie samenwerkingsverbanden'
06College22 september 2014Memo over Stadscontract 2012-2015 voortgangsverslag 2013
07College20 oktober 2014Memo over intrekken van het bezwaar rond vastgestelde economische activiteiten door Koninklijke Horeca Nederland afd. Zutphen
08College22 september 2014Memo ter afdoening toezegging Forum nr 14-12 'Het Stads- en regiocontract ter inzage leggen voor het Forum'
09College20 oktober 2014Memo Doorontwikkeling pilot CJG4kracht
10College20 oktober 2014Memo Reactie op brief Rekenkamer over decentralisaties
11College21 oktober 2014Memo ter afdoening van toezegging raad nr. 2014-09 Bebording bij wegafsluiting rondweg Leesten

Overig

NrAfzenderDatumOnderwerp
12Actieprogramma Lokaal Bestuur20 oktober 2014Publicatie 'Met burgers'
13Stichting Duurzame Samenleving16 oktober 2014Gemeentelijke Duurzaamheidsindex
14Ger Claassen1 oktober 2014Emailbericht Bezoek Mannenkoor IJsselzangers aan Hortmar-Leer
15Zeilstra & Partners BV7 oktober 2014Emailbericht over de informatieve krant De Groene Stad
16Provincie Gelderland16 oktober 2014Ontwerp Inpassingsplan N345