Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 3 juli 2017

Griffienummer: 2017-0091

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College20 juni 2017Ontwerpbestemmingsplan "Landgoed Hoekendaal, Vordenseweg 36"
02College20 juni 2017In procedure brengen ontwerpbestemmingsplan Lansinkweg 2, Zutphen
03College20 juni 2017Zienswijze over de fusie van Woningstichting Ons Huis en Stichting Woningbedrijf Warnsveld
04College20 juni 2017Projectopdracht Aardgas-loze bestaande wijk "De Wijk van de Toekomst"

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College13 juni 2017Memo ter afdoening toezegging 2017-01 raad Stichting Zutphen Promotie
02College13 juni 2017Verlening subsidie aan het Jeugdsportfonds Gelderland
03College21 juni 2017Herontwikkeling voormalig zwembadterrein aan de Keucheniusstraat
04College15 juni 2017Inkoop Jeugd GGZ 2018

Overig

Geen brieven in deze categorie