Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 3 december 2018

Griffienummer: 2018-0135

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College3 oktober 2018Evaluatie pilot noodopvang dakloze vreemdelingen en vervolgvoorstel
02College3 oktober 2018Pledge 'NOG Fitter en Vitaler' - Alles is Gezondheid
03College3 oktober 2018Benoeming bestuur Stichting Achterhoek Toerisme en bestuur Stichting Beheer Gelden Routebureau Achterhoek
04College3 oktober 2018Project 'Nu niet zwanger'
05College3 oktober 2018Aanwijzen locatie voor de nieuwbouw van het Stedelijk Vakcollege in combinatie met een deel van het Baudartius College
06College9 oktober 2018In procedure brengen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Zuid & West, Bronsbergen 10
07College9 oktober 2018Aangepast sporten in de regio Stedendriehoek
08College9 oktober 2018Achtervang gemeente Zutphen richting Woonbedrijf ieder1
09College9 oktober 2018Verklaring deelname Brede Regeling Combinatiefuncties 2019-2022
10College16 oktober 2018In procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan Hoveniersweg 5
11College30 oktober 2018Subsidieaanvraag Interreg Waterrobuuste Steden
12College30 oktober 2018Profiel Cultuurregio Stedendriehoek
13College30 oktober 2018Evaluatie en vervolg leertraject Right to Challenge
14College30 oktober 2018Beschikbare incidentele budgetten over november en december 2018
15College6 november 2018Vaststelling Subsidieregeling pilot werknemerscoƶperaties huishoudelijke zorg gemeente Zutphen 2018-2020
16College6 november 2018Protocol Opstapwoningen Zutphen 2019
17College13 november 2018Inhoudelijk - en financieel kader thematafels
18College14 november 2018Woningbouwprogrammering - Concept Woningbouwplanningslijst 2018 en de Woonagenda Cleantech Regio 2018-2026
19College14 november 2018Herziening groslijstensystematiek
20College14 november 2018Ontwerpbestemmingsplan Zonnepark Revelhorst
21College21 november 2018Tijdelijke proef sluitingstijden openbare inrichtingen in het centrum
22College21 november 2018Uitkomsten van het onderzoek leefbaarheid en veiligheid 2018
23College21 november 2018Benoeming waarnemend gemeentesecretaris-algemeen directeur

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College16 oktober 2018Tweede voortgangsmemo liquidatie Het Plein, oprichting stichting werkbedrijf Zutphen en inrichting toegang sociaal domein (oktober 2018, toezegging 18-09)
02College30 oktober 2018Subsidie Buddy to Buddy 2020-2022
03College30 oktober 2018Besluit gedeeltelijke verlenging dienstverleningsovereenkomst PlusOV
04College13 november 2018Raad informeren over de uitvoering van het verdraaien, verplaatsen, verlagen en omkleden van de klimaatinstallatie op het dak van het stadhuis
05College13 november 2018Forum-Raad informeren over de tweede financiƫle verkenning 2018 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG)
06College13 november 2018Monitor sociaal domein gemeente Zutphen, najaar 2018
07College15 november 20183e voortgangsmemo Programma Liquidatie Het Plein, vorming Werkbedrijf, herinrichting toegang sociaal domein

Overig

Geen brieven in deze categorie