Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 29 november 2021

Griffienummer: 2021-0116

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College26 oktober 2021Regiodeal Toekomstbestendige Bedrijventerreinen
02College26 oktober 2021Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) regio Midden-IJssel Zuid 2022-2027
03College3 november 2021In procedure brengen ontwerp bestemmingsplan 'Lunette Eiland, eerste herziening' inclusief beeldkwaliteitsplan
04College3 november 2021Eenmalige overstapregeling voor de Gemeentepolis van Aevitae voor minima met een betalingsachterstand bij de zorgpremie
05College3 november 2021Ontwerpwijzigingsplan Noorderhaven Veld 21 en ontwerpuitwerkingsplan Noorderhaven Veld 21A
06College3 november 2021Intrekken Aanwijzingsbesluit BlueView uitvoering Wsw
07College29 oktober 2021Lening verstrekken aan Alliander
08College16 november 2021Subsidie Stichting Achterhoek Toerisme 2022 t/m 2025
09College9 november 2021Memo Pilot Sportcoaching Jongeren
10College16 november 2021Vaststelling jaarrekening 2020 Luchthaven Teuge
11College16 november 2021Wijzigingen raamovereenkomst Wmo- en Jeugdzorg en indexering bijbehorende tarieven per 1 januari 2022

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College26 oktober 2021Memo Initiatiefraadsvoorstel Meer betaalbare woningen in Zutphen (2021-0092)
02College3 november 2021Regiovisie transitie voedsel, landbouw en landschap
03College10 november 2021Memo De nieuwe wet Inburgering
04College10 november 2021Memo Beeldvormend Forum over adviesrecht

Overig

Geen brieven in deze categorie