Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 29 juni 2015

Griffienummer: 2015-0107

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College18 mei 2015Antwoordbrief aan Stichting Samenwerkende Bond voor Ouderen in Zutphen en Warnsveld over bestemming huize Borro. (brief A5 op de lijst ingekomen stukken van 20 april 2015)
02College18 mei 2015Collegevoorstel Stadscontract voortgangsrapportage 2014
03College18 mei 2015Antwoordbrief college aan mevrouw Hormans inzake huurbeleid woonbedrijf Ieder1. (brief C05 van de lijst ingekomen stukken van 18 mei 2015)
04College19 mei 2015Collegevoorstel Aanbesteding zonneveld Noordveen
05College13 mei 2015Collegevoorstel Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie D66 over thuiszitters
06College17 juni 2015Collegevoorstel Geluidsplan 2015-2025
07College17 juni 2015Verbijzonderde Interne Controleplan 2015-2018

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
08College19 mei 2015Memo aanbieding jaarverslag 2014 Regionaal Archief Zutphen
09College17 juni 2015Huisvesting Stichting Platform Gehandic. en Chr. zieken en Platform Maatsch. Ondersteuning
10College17 juni 2015Zwembadhuur IJsselmeeuwen
11College28 mei 2015Memo financieel/inhoudelijke rapportage decentralisaties sociaal domein januari - april 2015

Overig

NrAfzenderDatumOnderwerp
12Anderslander29 mei 2015Emailbericht over Anderslander, een krant over sociale wijkteams in Gelderland
13Footsteps29 mei 2015Emailbericht over Woonlastenmeter 2.0
14Meldpunt hoge tonen6 juni 2015Emailbericht over Hoogfrequent geluid & ultasoon geluid d.d. 6 juni 2015