Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 29 januari 2018

Griffienummer: 2018-0008

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College10 januari 2018Contract vertrouwenspersoon sociaal domein voortzetten voor 2018 en 2019
02College10 januari 2018WeHelpen Zutphen 2015-2017 Evaluatie & Vooruitblik
03College10 januari 2018Stedenbouwkundige invullingsvisie Klein Vaticaan en omgeving
04College10 januari 2018Bestuursopdracht exploitatie en beheer sportaccommodaties
05College16 januari 2018Evaluatie en vervolg bestuursopdracht participatie en integratie vluchtelingen
06College16 januari 2018Sluiten van een intentieverklaring tussen het Platform Sociaal Domein Zutphen en de gemeente Zutphen
07College16 januari 2018Ontwerpbestemmingsplan Lage Lochemseweg 27 ongenummerd te Warnsveld

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College10 januari 2018Afdoening motie over De Mars nr. 2016-M0018

Overig

Geen brieven in deze categorie