Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 29 februari 2016

Griffienummer: 2016-0026

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College17 februari 2016Ontwerpbestemmingsplan Geesinkweg 2 Gemeente Zutphen
02College10 februari 2016Verkoop bloot eigendom, onderdeel landgoed 't Poppink
03College10 februari 2016Transformatieagenda huiselijk geweld en kindermishandeling 2016-2019
04College10 februari 2016Aanwijzen extra stemlokaal bij het raadgevend referendum
05College10 februari 2016ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Hof van Wesse

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
06College17 februari 2016Memo afdoening toezegging forum over gesprekken ondernemers van de biologische markt
08College10 februari 2016Afdoening toezegging Forum nr 15-16 Presentatie risicomanagement en foutencultuur
09College10 februari 2016Memo Vragen fractie SP over folder Tribuut
10College10 februari 2016memo vroegsignalering huurachterstanden

Overig

NrAfzenderDatumOnderwerp
07B. van Dijk5 februari 2016Overlast houtkachels en openhaard
11Het Plein5 februari 2016Medewerkerstevredenheidsonderzoek Delta
12B. van Dijk8 februari 2016Kopiebrief GGD Groningen aan Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over rapport "Overlast door houtrook"

Lijst ter inzage liggende stukken {{ actiefJaar }}