Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 28 november 2022

Griffienummer: 2022-0113

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College1 november 2022Vervanging paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing
02College1 november 2022Wijzigingen Raamovereenkomst Zorgregio Midden IJssel Oost Veluwe 2023
03College1 november 2022Doorontwikkeling aanpak woonoverlast
04College9 november 2022Toetsingsprotocol Bouwbesluit 2012 Zutphen 2022
05College9 november 2022Onttrekken deel Da Costastraat/De Genestetplein aan het openbaar verkeer
06College9 november 2022Portefeuilleverdeling per 9 november 2022
07College9 november 2022Horeca-activiteiten Zweedsestraat 3b
08College15 november 2022Tijdelijke subsidieregeling eenmalige energetische woningverbetering voor eigenaar-bewoners in energiearmoede gemeente Zutphen 2022-2023
09College15 november 2022Beƫindigen ophalen oud papier door verenigingen
10College2 november 2022Omgevingsvergunningverlening onder de Omgevingswet
11College9 november 2022Memo Stand van zaken Linie van Hooff

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College9 november 2022Voortgangsmemo 2e en 3e kwartaal implementatie Omgevingswet
02College9 november 2022Memo Tijdelijke subsidieregeling culturele instellingen
03College15 november 2022Memo Ontwerp afwegingskader zon op land
04College1 november 2022Memo Uitkomsten septembercirculaire 2022

Overig

Geen brieven in deze categorie