Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 28 juni 2021

Griffienummer: 2021-0053

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01college12 mei 2021Vaststellen Beleidsregels WerktMee in het kader van Waardevol Werk
02college12 mei 2021Raad informeren over uitvoering Motie Stop Lichtvervuiling in Zutphen
03college12 mei 2021Vaststellen subsidie 2019 voor onderhoud Theater Hanzehof
04college12 mei 2021Subsidieverlening aan Stichting Hanzehof op grond van de Tijdelijke subsidieregeling COVID-19 gemeente Zutphen 2020
05college12 mei 2021Schenking aan stichting Hanzehof van subsidie vanwege COVID-19, ontvangen van de provincie Gelderland
06college11 mei 2021Onderzoek Krachtig Zutphen
07college12 mei 2021Vaststellen beleidsonderzoek 'Maatwerk en begeleiding naar Waardevol Werk'
08college11 mei 2021Verlenen omgevingsvergunning voor het aanleggen van een wandelpad aan de Kapperallee nabij Kerkpad (perceel N 4278)
09college18 mei 2021Onderhoud en renovatie kunstgrasvelden
10College18 mei 2021Reactie op brief provincie over 'Inventarisatie huisvesten kerncentrale'
11college25 mei 2021Precario terrassen 2021
12college25 mei 2021Bestuursopdracht Sociaal Ontwikkelbedrijf
13college1 juni 2021Memo Voortgang regionale pilot jeugdhulp in speciaal basis onderwijs
14College15 juni 2021Ontwerpbestemmingsplan Noorderhaven, Kompaan College
15College3 juni 2021Verlengen raamovereenkomst Wmo- en Jeugdzorg met twee jaar tot en met 31 december 2023

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
01college12 mei 2021Raad informeren over de uitvoering van de moties nr. 29, 31 (gewijzigd) en 34 van 2020 over de woningmarkt en de woningbouwopgave
02college11 mei 2021Raad informeren over gemeentelijke ondersteuning Kinderopvangtoeslagaffaire (2021- M0007)
03college25 mei 2021Aanvullend memo over dekking beleid schuldhulp
04College30 mei 2021Memo stand van zaken Kerkpad 28 mei 2021
05College8 juni 2021Memo Motie Regie op cultuur (2021-M0009)
06college1 juni 2021Raad informeren over Onderhoud van Civiele kunstwerken ( raadstoezegging 2019-06)
07College15 juni 2021Memo GGD Takendiscussie; voortgang

Overig

Geen brieven in deze categorie