Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 27 oktober 2020

Griffienummer: 2020-0097

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College29 september 2020Plan van aanpak Perspectief op De Mars
02College29 september 2020Corona: Voorstel ondersteunende maatregelen
03College6 oktober 2020Aanpassing intern proces voor beleid en uitvoering social return
04College6 oktober 20201e fase uitvoering fietsparkeren in de binnenstad
05College6 oktober 2020Benoeming voorzitter Brede Adviesraad Sociaal Domein (BASD) 2020
06College13 oktober 2020Wensen en bedenkingen bij de concept RES Cleantech Regio
07College13 oktober 2020 Projectplan Wet inburgering
08College13 oktober 2020In procedure brengen ontwerpbestemmingsplan 'Hoveniersweg 16 Zutphen'
09College13 oktober 2020Terinzage leggen ontwerp bestemmingsplan Driesteek, Zutphen
10College14 oktober 2020Toevoegen producten 'Werkt mee' aan regionale overeenkomst Wmo- en Jeugdzorg

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College6 oktober 2020Memo Raad informeren over communicatie over de concept-visie Vesting van de Toekomst

Overig

Geen brieven in deze categorie

Lijst ter inzage liggende stukken {{ actiefJaar }}