Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 27 maart 2017

Griffienummer: 2017-0036

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College14 maart 2017Vrijetijdsagenda Achterhoek 2016 - 2019
02College14 maart 2017Ter inzage leggen ontwerp bestemmingsplan Huize Borro
03College14 maart 2017Oprichting Stichting Cultuur Zutphen en verlening incidentele subsidie kunst en cultuur

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College6 maart 2017Memo inzake omgaan met mogelijke belangenverstrengeling bij collegeleden en Zonnepark Warken
02College8 maart 2017Raad informeren over Loop der bevolking 4e kwartaal 2016
03College8 maart 2017Verzoek schadeloosstelling Driekant Buiten BV
04College8 maart 2017Forum informeren over de stand van zaken uitvoering moties 2016
05College7 maart 2017Afdoening toezeggingen aan raad en forum t/m januari 2017
06College8 maart 2017Memo forum sterkere sturing sociaal domein 2017
07College14 maart 2017Forum / Raad informeren over livestreaming raadsvergaderingen

Overig

Geen brieven in deze categorie