Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 26 september 2022

Griffienummer: 2022-0081

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College6 september 2022Beantwoording van aan de raad gerichte brief over overlast gebied rond Vaaltstraat
02College6 september 2022Vaststellen van de verleende subsidies boven € 100.000 over het jaar 2021
03College6 september 2022Aanwijzen Baudartiuscollege als gemeentelijk monument (2021-M0032) (2)
04College7 september 2022Memo Pachtwijzigingsovereenkomst Kapperallee
05College13 september 2022Subsidieregeling Lokaal Sportakkoord gemeente Zutphen 2022-2023
06College13 september 2022Evaluatie en doorontwikkeling budgetplafonds Jeugd en Wmo

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College23 augustus 2022Memo Aanpak bijtincidenten
02College6 september 2022Memo Telefonische bereikbaarheid gemeente Zutphen
03College6 september 2022Memo Informatie ten behoeve van de motie de vervuiler zou moeten betalen
04College7 september 2022Renovatie kunstgrasveld FC Zutphen
05College13 september 2022Memo Afdoening toezegging; Recente vervanging van cv-ketels in de Mozartstraat, buurt Helbergen
06College13 september 2022Memo Bosmaaier voor buurttuin

Overig

Geen brieven in deze categorie