Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 26 september 2016

Griffienummer: 2016-0116

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College9 augustus 2016Aanvraag vangnetuitkering 2015
02College9 augustus 2016Inzet middelen in het kader van beperken zwerfafval
03College7 september 2016Raad informeren over stand van zaken Veilig Thuis NOG
04College7 september 2016Clientervaringsonderzoeken Wmo en Jeugdhulp 2016
05College7 september 2016vaststellen uitwerkingsplan Noorderhaven, veld 19 woningen
06College7 september 2016Doorontwikkeling Leesten-Oost
07College7 september 2016Uitwerking van de motie Energieneutraal Bouwen: NulopdeMeter
08College7 september 2016Uitgave 'Zutphenaren over monumentenzorg', de nieuwe basis voor op te stellen beleidsregels
09College7 september 2016Ondersteuning van het initiatief 'Monument van het jaar'
10College17 augustus 2016Bestuursopdracht vastgoed- en accommodatiebeleid
11College24 augustus 2016memo Loop der bevolking (collegestuk)
12College14 september 2016Raad informeren over nieuwe uniformen Boa's en toezichthouders van team Veiligheid
13College31 augustus 2016Tijdelijke vervanging van wethouder Oege Bosch

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College24 augustus 2016Memo huisvesting vergunninghouders 1e helft 2016
02College7 september 2016Afdoen toezeggingen Forum / Raad (verzamelmemo)

Overig

NrAfzenderDatumOnderwerp
01Werkgroep Houtrookoverlast21 augustus 2016Informeren over chroom-6 in houtrook en stoken op geïmpregneerd hout
02Stichting Dutch Child Center29 augustus 2016Nieuwsbrief raadsleden Augustus 2016