Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 25 september 2017

Griffienummer: 2017-0114 CollegestukNummerAfzenderDatumOnderwerp01College5...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 25 september 2017

Griffienummer: 2017-0114

Collegestuk

NummerAfzenderDatumOnderwerp
01College5 september 2017Verslag Toezichtinformatie Kinderopvang Zutphen in 2016
02College5 september 2017Convenant gemeenten Stedendriehoek met UAF
03College5 september 2017Subsidieverstrekking en vorderingen project Dagbesteding
04College5 september 2017Ontwerpbestemmingsplan "Kattenhavestraat, Zutphen"
05College5 september 2017Ontwerpbestemmingsplan Keucheniusstraat 26
06College5 september 2017Noorderhaven / Afsprakenkader Veld 1, 2, 3 / Overname contract MVO door Heijmans
07College13 september 2017Beschikbaar stellen communicatiebudget Focustraject
08College13 september 2017Verklaring over het Routebesluit Lelystad

Memo

NummerAfzenderDatumOnderwerp
01College5 september 2017Memo forum eenmeting veiligheid en leefbaarheid rondom azc Zutphen
02College5 september 2017Memo over opvolging motie Aanscherping Inhoud Voorjaarsnota 2017 (M12)
03College7 september 2017Memo over proces inkoop, aanbesteding koffie en gezamenlijk inkopen (toezegging 17-06)

Overig

NummerAfzenderDatumOnderwerp
01College7 september 2017Beweegprogramma Q-koorts (brief behorend bij d.d. 19-6-2017 (C01

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Behandeld in

brondocumenttitel
25-09-2017Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl