Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 25 mei 2020

Griffienummer: 2020-0038

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College21 april 2020Een proeftuin aanvraag van een rijksbijdrage BZK, voor een aardgasvrije wijk Waterkwartier buurt Helbergen
02College23 maart 2020Onttrekken van 11 parkeerplaatsen aan de Rijkenhage aan het openbaar verkeer
03College17 maart 2020Programmaplan en DVO 2020-2022 Zorgregio Midden IJssel Oost Veluwe
04College1 april 2020Corona-maatregelen 31 maart 2020
05College7 april 2020Subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Zutphen mei-december 2020
06 7 april 2020Corona-maatregelen 7 april 2020
07College8 april 2020Wijziging Notitie Exploitatievergunning en Nadere regels terrassen gemeente Zutphen
08College8 april 2020Aanpak bestrijding eikenprocessierups 2020
09College8 april 2020Memo pilot schapenbegrazing
10College14 april 2020Aanwijzen betaalde parkeerplaatsen tevens voor houders parkeervergunning tijdens coronacrisis
11College21 april 2020Reactie op de brief van de provincie over de COVID 19 crisis
12College21 april 2020Oprichting van De TechniekFabriek in pand Reesink Loods
13College21 april 2020Kwartiermaker Sport- en accommodatiebeleid
14College21 april 2020Compensatie zorgvervoer ivm Corona
15College28 april 2020Memo verdeling prijzengeld voor Roparunnerstad 2019
16College28 april 2020Bijzondere bijstand voor budgetbeheer i.v.m. coronamaatregelen
17College28 april 2020Planningsformulieren Regiodeal 'Duurzame Cleantech Regio met Veerkracht'
18College1 april 2020Beantwoording aan het college gerichte brief van KHN in verband met de coronacrisis
19College1 april 2020Beantwoording van aan het college gerichte brief van VNO / NCW en MKB Nederland over het noodpakket voor ondernemers
20College1 april 2020Projectopdracht Beleidsplan Jeugd 2021-2024

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College17 maart 2020Memo Voortgang implementatie Omgevingswet (1e kwartaal 2020)
02College7 april 2020Raad informeren over uitstel nieuwe Wet inburgering
03College7 april 2020Raad informeren over jaarverslag RAZ 2019
04College21 april 2020Raad informeren over reactie college bij initiatief raadsvoorstel Strategisch kader toegangsbeleid
05College21 april 2020Memo voor de raad inzake wijzigingen in de P&C-cyclus 2020
06College29 april 2020Memo Stand van zaken F348 Deventer-Gorssel-Zutphen

Overig

Geen brieven in deze categorie