Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 25 maart 2019

Griffienummer: 2019-0008

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College30 januari 2019GGD-onderzoek Eefde-West
02College5 februari 2019Een natuurvisie voor Zutphen
03College5 februari 2019Deelname Internationale Hanzedagen 2019
04College5 februari 2019Vasthouden ambitie Hanzesteden Marketing
05College5 februari 2019Verkoop grond met opstal
06College19 februari 2019Subsidieregeling voor steun aan energietransitie projecten gemeente Zutphen 2019
07College19 februari 2019Benoeming voorzitter Brede Adviesraad Sociaal Domein (BASD)
08College19 februari 2019Besluit verlenen omgevingsvergunning revitalisatie St. Elisabeth
09College19 februari 2019Zienswijze op het ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad
10College26 februari 2019Structuurbeeld, schetsontwerp 's Gravenhof en alternatief parkeren Poort van Zuid
11College14 februari 2019Jaarverslag Leerplicht-RMC Stedendriehoek 2017-2018
12College12 maart 2019Vaststellen van de regionale projectopdracht implementatie en borging van de Wet verplichte Geestelijke GezondheidsZorg en Wet Zorg en Dwang
13College12 maart 2019Convenant regionale verwijsindex Regio Midden IJssel Oost Veluwe
14College12 maart 2019Ontwerpbestemmingsplan Fort de Pol, Eefde West en Windpark IJsselwind

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College5 februari 2019Memo Programma Liquidatie Het Plein, Oprichting Werkbedrijf, Inrichting Toegang Sociaal Domein (5e voortgangsrapportage)
02College5 februari 2019Memo met reactie college op inspreker dhr. Remerie in Technisch Blok 3 december 2018
03College19 februari 2019Bevolkingsontwikkeling in 2018
04College19 februari 2019Loonsom 2018
05College26 februari 2019Memo Kinderpardon
06College5 maart 2019Concept-startnotitie voor de RES (regionale energiestrategie)
07College5 maart 2019Programma Zutphen financieel gezond
08College12 maart 2019Scenario's voor Theater Hanzehof

Overig

Geen brieven in deze categorie