Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 24 oktober 2016

Griffienummer: 2016-0134

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
001College12 oktober 2016Verlenging Raamovereenkomst Jeugdhulp MIJ/OV 2017
002College5 oktober 2016Verkoop grond Hof van Wesse
003College12 oktober 2016Subsidieverlening Incidentele subsidies voor kunst en cultuur 2017
004College13 oktober 2016Locatie(s) van de wenselijke nieuwe windmolens

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
001College5 oktober 2016Forum / Raad informeren over pilot vroegsignalering huurachterstanden
002College12 oktober 2016Forum / Raad informeren over het Berkeldal
003College12 oktober 2016Stand van zaken uitgaven Impulsgelden Bijstellingsnotitie
004College12 oktober 2016Raad informeren over uitwerking motie 'heldere communicatie naar en voor iedereen'

Overig

Geen brieven in deze categorie