Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 24 februari 2014

Griffienummer: 2014-0031

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College20 januari 2014Roze hemd Verzamelrapport Interne Controle 2013-1
02College7 februari 2014Antwoordbrief op ingekomen stuk raad nummer A02 van 13 januari 2014 over Solarpark op Fort de Pol

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
03College20 januari 2014Memo ter afdoening toezegging raad 2013-32 'Memo opstellen met verduidelijking van de mogelijkheden om sinds de reparatie te mogen bouwen tot op de grens van het gebied (eindwoningen) en verduidelijking van het aantal of percentage van te bouwen sociale woningen aldaar.'
04College29 januari 2014Memo ter afdoening toezegging forum 14-01 'Het college komt binnen twee weken met een memo waarin de juridische en wettelijke mogelijkheden staan voor de gemeente, of Vitens naast het systeem ook de levering aan een derde mag overdragen en waar we nu staan.'
05College26 januari 2014Memo inzake Stedelijke Distrubutie Delta is overgenomen door Regiobode
06College21 januari 2014Memo inzake Leges Bronsolar - afwijking van legesverordening
07College21 januari 2014Memo inzake brief inspectie van het Onderwijs inzake status gemeente Zutphen als achterblijvende gemeente
08College9 januari 2014Memo ter afdoening toezegging forum 13-35 'De wethouder zegt toe met een schriftelijk antwoord te komen op de vraag over het verschil in dekkingsgraat van de vorige en de huidige nota. En de aansluiting op de cijfers in de gemeentebegroting.'
09College13 februari 2014Memo inzake beantwoording vraag Antje van Dijk in Forum Algemeen beleidskader sociaal domein

Overig

NrAfzenderDatumOnderwerp
10Meldpunt Hoge Tonen7 februari 2014Emailbericht over hoge pieptoon en oorsuizen bij Mosquito
11Groep Radstaake11 februari 2014Emailbericht en bijlagen over gebiedsbijeenkomst op 22 januari 2014 over windturbines
12Vereniging School Verlaten1 februari 2014Informatie over het VSV-beleid
13H-team13 februari 2014Brief over herbestemming van leegstaande gebouwen