Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 23 september 2013

Griffienummer: 2013-0136

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College29 augustus 2013Roze hemd brief aan minister Kamp over hoogspanningslijnen
02College29 augustus 2013Roze hemd Brief aan Gedeputeerde Staten over Hoogspanningslijnen
03College20 augustus 2013Roze hemd Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie van de VVD over Hoogspanningslijnen
04College20 augustus 2013Roze hemd Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie van de SP over Zorggarant
05College23 augustus 2013Roze hemd voorontwerp bestemmingsplan Lunette Eiland
06College22 augustus 2013Roze hemd Selecteren bedrijven nieuwbouw zwembad en starten gunningsfase, de vertrouwelijke bijlage ligt ter inzage op de griffie

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
07College27 augustus 2013Memo ter afdoening toezegging raad nr 2013-12 'Wethouder La Rose zegt toe de mogelijkheden te bezien tot aanleggen van een regenboogzebrapad als statement tegen discriminatie.'
08College26 augustus 2013Memo ter afdoening toezegging raad nr 2013-23 'Wethouder Withagen zal nagaan in hoeverre het mogelijk is om reflectoren langs donkere wegen te plaatsen, zodat ree├źn niet meer worden aangereden'
09College12 september 2013Memo inzake Burgerjaarverslag 2012
10College26 juni 2013memo ter afdoening toezegging raad nr 2013-24 'Wethouder De Lange zal de raad laten weten of het ambtelijk accounthouderschap voor de herbouw van de notenwinkel aan de Lange Hofstraat goed is geregeld'
11College12 augustus 2013Memo ter afdoening toezegging raad nr 2013-21 'Wethouder De Lange zegt toe dat de vraag of de gemeente wil meewerken aan het kweken van wiet zal worden beantwoord zodra de burgemeester terug is van vakantie'
12College9 september 2013Memo inzake plan van aanpak Gedoogbeleid Park Bronsbergen

Overig

NrAfzenderDatumOnderwerp
13Stedendriehoek12 september 2013Stand van zaken strategische thema's 04092013
14Tim Pardijs12 september 2013live-gedicht stadsdichter tijdens de raadsvergadering van 9 september 2013
15VNG5 september 2013Ledenbrief visitatiecommissie samenwerking in de waterketen
16KVLO6 september 2013Brief over sport en bewegen in uw gemeente en de gemeenteraadsverkiezingen 2014
17Zudocku10 september 2013Cultuur envelop Zutphen
18RONA9 september 2013RONA-informatiekrant
19Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid12 september 2013Rapport Regierol gemeenten bij regionaal arbeidsmarktbeleid
20Stichting Oud Gelderse Kerken12 september 2013Kwartaalblad venster, jaargang 11, september 2013
21Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid18 juli 2013Brief over Rapport Over Signaal sanctie en incasso