Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 23 maart 2015

Griffienummer: 2015-0039

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College6 februari 2015Collegevoorstel diverse documenten Regio Stedendriehoek
02College14 januari 2015Collegevoorstel over begroting 2015 Stichting Archipel
03College19 augustus 2014Collegevoorstel over jaarverslag 2013 GR Delta Sociale werkvoorziening
04College25 februari 2015Brief aan de heer Van Dapperen over de vestiging van het AZC aan de Voorsterallee

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
05College20 februari 2015Memo ter afdoening toezegging Forum nummer 14-08 'Het college betrekt het verzoek van de SP om leegstand inzichtelijk te maken bij een onderzoek naar de woonbehoefte. Het college geeft aan dat dit onderzoek voor de zomer verwacht kan worden.'
06College3 maart 2015Memo ter afdoening toezegging raad nummer 2015-03 'In een aanvullende notitie duidelijkheid verschaffen over de verzwaring van de portefeuilles als gevolg van het vertrek van wethouder GrĂ¼ndemann en de uitkomst van een uit te voeren externe juridische toets waarin zowel arbeidsrechtelijke- (tussentijdse verzwaring takenpakket) als juridische aspecten (eerder is 4,0 fte beschikbaar gesteld) zijn meegenomen.'
07College11 februari 2015Memo inzake indiceren voor de huishoudelijke hulp
08College9 februari 2015Memo inzake gevolgen Participatiewet voor WSW-ers

Overig

NrAfzenderDatumOnderwerp
09R.J. Gouvernante12 maart 2015Mail over een idee voor anders bouwen (inclusief antwoord)