Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 23 juni 2014

Griffienummer: 2014-0102

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College5 juni 2014Roze hemd Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Zuid en West Lansinkweg 3
02College3 april 2014Roze hemd kwalitatieve planningslijst woningbouw 2014
03College25 april 2014Roze hemd Begroting 2014 Graaf Ottobad
04College12 juni 2014Roze hemd Projectvoorstel Tichelbeeksewaard
05College15 mei 2014Roze hemd Gemeentelijk verslag Wet kinderopvang
06College21 mei 2014Roze hemd Verlenging van de overeenkomst voor bestaande elektische oplaadpalen
07College12 juni 2014Mandaatverlening

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
08College20 mei 2014Memo inzake tarieven reclamebelasting (is reeds op 27 mei aan de raad en forum verzonden)
09College28 mei 2014Memo inzake de Kaardebol

Overig

NrAfzenderDatumOnderwerp
10Stichting Erkenning voor het Bestratingsbedrijf5 juni 2014Brief inzake SEB Erkenningsregeling en SEB-TALK
11Vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers12 juni 2014Brief inzake Woonthermometer
12Loo van Eck12 juni 2014Nieuwsbrief over communicatie en training, nummer 2
13Rioned12 juni 2014Emailbericht inzake raadsledeninformatie riolering
14Provincie Gelderland12 juni 2014Week van de Jeugdzorg
15Dr. Henk Witteman12 juni 2014Emailbericht Europa Meesterzet of duivels plan
162Switch12 juni 2014Jaarverslag 2Switch 2013
17VNG12 juni 2014Aanbieding handreiking over Onderzoek Integriteitsschendingen
18Stichting VACpunt Wonen12 juni 2014Brief inzake populair jaarbericht
19Actieprogramma Lokaal Bestuur12 juni 2014Toezending brochure Quick Scan Lokaal Bestuur
20Regionaal Informatie en Expertise Centrum12 juni 2014Brief inzake Factsheet RIEC Oost-Nederland
21Gelders Genootschap12 juni 2014Themanummer van het blad Beeldspraak
22VNG12 juni 2014Toezending Financieel jaarverslag VNG 2013
23Provincie Gelderland12 juni 2014brief inzake Hernoeming Chef kabinet
24Veiligheidshuis NOG Kamer Ijsselstreek12 juni 2014Nieuwsbrief mei 2014 (dit is de laatst keer dat deze digitaal beschikbare nieuwsbrief ter inzage ligt. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website)

Lijst ter inzage liggende stukken {{ actiefJaar }}