Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 22 mei 2017

Griffienummer: 2017-0058 CollegestukNummerAfzenderDatumOnderwerp01College2...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 22 mei 2017

Griffienummer: 2017-0058

Collegestuk

NummerAfzenderDatumOnderwerp
01College2 mei 2017Actualisatie bodemkwaliteitskaart Zutphen
02College13 april 2017Subsidiebeschikkingen culturele basisinstellingen 2017
03College3 mei 2017In procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan Broederenklooster
04College9 mei 2017Jaarverslag Regionaal Archief Zutphen 2016

Memo

NummerAfzenderDatumOnderwerp
01College2 mei 2017Inspectierapport en het verbeterplan van Veilig Thuis Noord Oost Gelderland
01College9 mei 2017Memo stand van zaken Ubuntu april 2017

Overig

Geen brieven in deze categorie

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Behandeld in

brondocumenttitel
22-05-2017Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl