Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 22 mei 2017

Griffienummer: 2017-0058

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College2 mei 2017Actualisatie bodemkwaliteitskaart Zutphen
02College13 april 2017Subsidiebeschikkingen culturele basisinstellingen 2017
03College3 mei 2017In procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan Broederenklooster
04College9 mei 2017Jaarverslag Regionaal Archief Zutphen 2016

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College2 mei 2017Inspectierapport en het verbeterplan van Veilig Thuis Noord Oost Gelderland
01College9 mei 2017Memo stand van zaken Ubuntu april 2017

Overig

Geen brieven in deze categorie