Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 22 maart 2021

Griffienummer: 2021-0029

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College3 februari 2021Ontwerpbesluiten op twee verzoeken tot intrekking besluiten windpark IJsselwind
02College4 februari 2021Borgstelling voetbalvereniging Be Quick
03College9 februari 2021Mandaat directeur publieke gezondheid GGD NOG vanwege Tijdelijke wet maatregelen covid-19
04College9 februari 2021Tijdelijke wet verkiezingen covid-19
05College9 februari 2021Ontwerpbestemmingsplan Noorderhaven, Veld 21B
06College9 februari 2021Convenant en afwegingskader Huisvesting Zorgdoelgroepen
07College17 februari 2021Maatregelen ondersteuning ondernemers tijdens COVID-19 crisis
08College23 februari 2021Vergroenen oever Vispoortgracht en wandelroute naar binnenstad
09College2 maart 2021Machtigingsbesluit Ministerie van Financiƫn hersteloperatie kinderopvangtoeslagenaffaire
10College2 maart 2021Vaststellen concept beleidsnota Passende schuldhulp
11College23 februari 2021Vervoer vaccinatie thuiswonende ouderen
12College10 maart 2021Bestuursopdracht Noorderhaven-Noord
13College10 maart 2021Brief Stichting tot Behoud van het Woud aan gemeenteraad
14College10 maart 2021Uitvoeringsplan SUWI (Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen)
15College10 maart 2021Dienstverleningsovereenkomst basismobiliteit vraagafhankelijk vervoer 2020-2025
16College10 maart 2021Voortgangsrapportage Rivier in de stad 2e halfjaar 2020

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College2 februari 2021Memo Haalbaarheidsonderzoek Hanze Experience
02College2 februari 2021Memo Reactie op het initiatief raadsvoorstel 'kaderstelling Omgevingsvisie Stedelijk gebied'
03College9 februari 2021Memo Extra activiteiten voor jongeren in coronatijd
04College9 februari 2021Memo Vernieuwing 'Zutphen in Cijfers'
05College16 februari 2021Raad informeren over de voortgang van de herontwikkeling van 't Kanon in De Hoven
06College16 februari 2021Raad informeren over evaluatie en voortzetting project schapenbegrazing
07College17 februari 2021Raad informeren over de aanpak van de ganzenoverlast
08College23 februari 2021Memo Plan van aanpak Transitie Visie Warmte
09College2 maart 2021Memo Economische ontwikkelingen gemeente Zutphen
10College3 maart 2021Memo Corona Taskforce Binnenstad 2.0
11College2 maart 2021Memo Reactie van het college op de adviesbrief van de Auditcommissie
12College10 maart 2021Raad informeren over de bevolkingsontwikkeling in Zutphen 2020

Overig

Geen brieven in deze categorie