Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 22 april 2014

Griffienummer: 2014-0058

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College25 februari 2014Roze hemd Convenant Prestatieafspraken Wonen 2014-2018
02College7 april 2014Brief inzake opheffen losloopgebied wandeling oude begraafplaats 't Gallee

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
03College10 maart 2014Memo inzake Evaluatie vernieuwing wijkgericht werken
04College26 maart 2014Memo inzake demissionaire periode college
05College25 maart 2014Memo ter afdoening toezegging Forum 13-34 'Memo opstellen waarin de mogelijkheden zijn onderzocht om vanuit de raad via de reguliere gemeentelijke P&C cyclus de doelstelling, rapportage/bijsturing en controle richting stichting Perspectief te optimaliseren'

Overig

NrAfzenderDatumOnderwerp
06VNG8 april 2014verspreiding VNG magazine
07Platform Maatschappelijke Ondersteuning31 maart 2014Jaarverslag 2013
08Kennisplatform Verkeer en Vervoer21 maart 2014Brief inzake brochure duurzame mobiliteit
09Gelders Genootschap27 maart 2014Brief inzake folders over het belang van ruimtelijke kwaliteit
10Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap26 maart 2014Brief inzake rapport kwaliteit gemeentelijk toezicht kinderoopvang 2012-2013
11Platform B├Ęta Techniek20 maart 2014Factsheet gemeenteraadverkiezing
12Gemeenteraad Voorst8 april 2014Motie inzake Een gewaarschuwd mens telt voor twee over Regionaal transitie arrangementen jeugdzorg
13VNO NCW midden10 april 2014Actiepunten voor een sterke lokale groeiagenda - tips van uw werkgevers
14Stichting Energieke regio10 april 2014Brief inzake VNG Ondersteuningsprogramma Energie