Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 20 juni 2022

Griffienummer: 2022-0063

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College24 mei 2022Tijdelijke voorziening jeugdhulp in speciaal onderwijs De Springplank
02College17 mei 2022Tijdelijke gemeentelijke opvanglocatie voor ontheemden uit de Oekraïne aan de Piet Heinstraat 25
03College10 mei 2022Besteding overschot Doeluitkering Vrouwenopvang (DUVO) 2021
04College17 mei 2022Actualiseren privacyprotocol Vangnet
05College27 mei 2022Burap-1 2022
06College2 juni 2022Woningbouwplanningslijst 2022 Gemeente Zutphen
07College2 juni 2022Subsidiebeschikking Kindernet kinderopvang 2022
08College2 juni 2022Wijziging Raamovereenkomst zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe
09College2 juni 2022Subsidieverlening 2022 culturele basisorganisaties boven € 100.000

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College10 mei 2022Memo Beantwoording mondelinge vragen uit de raad van 25 april 2022 over storingen op de Oude IJsselbrug
02College10 mei 2022Memo Informatie over bevolkingsontwikkeling in 2021
03College27 mei 2022Memo Horen over provinciaal inpassingsplan Windpark IJsselwind Zutphen
04College2 juni 2022Memo Jaarverslag 2021 Regionaal Archief Zutphen

Overig

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College10 mei 2022Reactie Correctief referendum
02College11 mei 2022Burgerinitiatief Stationsgebied Zutphen