Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 20 juni 2016

Griffienummer: 2016-0075

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College18 mei 2016Opdracht taskforce doelgroep Ernstig Psychiatrische Aandoening (EPA)
02College17 mei 2016verlenen kwijtschelding KTD bezuiniging Graafschap Bibliotheken voor 2016 en 1e helft 2017
03College25 mei 2016Inkoop Jeugdhulp 2017
04College17 mei 2016Vaststelling van de opzet van het collegeonderzoek naar risicomanagement
05Gemeente Zutphen2 juni 2016Toezicht en handhaving kleine bouwwerken Bronsbergen
06College1 juni 20161e Evaluatie van de nieuwe werkwijze voor het afhandelen van bezwaren
07College8 juni 2016Uitkomst quick scan naar de denklijnen om ‚ā¨ 2 miljoen vrij te maken voor het focustraject
08College1 juni 2016Collegevoorstel Initiatiefvoorstel 2GetThere
09College1 juni 2016Forum / Raad informeren over document 'Een slagvaardige Cleantech Regio Stedendriehoek, vernieuwing van het handelingsperspectief van de samenwerkende gemeenten'
10College1 juni 2016deelname pilot mengvormen horeca/detailhandel

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
11College25 mei 2016Memo Forum / Raad informeren over uitvoering Motie 2015-M0031 "Verbeteren fietsparkeren"
12College25 mei 2016Memo Initiatief burgerenergiecoöperaties tot realisatie windenergie
13College25 mei 2016Beantwoording vragen over de gebiedsopgaven
14College25 mei 2016informerend memo vroegsignalering huurachterstanden
15College17 mei 2016memo Loop der bevolking
16College3 juni 2016Memo Cultuuragenda 2016 De kunst van samen vernieuwen
17College9 juni 2016Memo lekkage dak Lea Dasbergschool
18College9 juni 2016Memo Spoor goederenvervoer door Oost Nederland

Overig

NrAfzenderDatumOnderwerp
19Greenpeace7 juni 2016Gemeentelijk stroomcontract