Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 20 april 2015

Griffienummer: 2015-0057 CollegestukNummerAfzenderDatumOnderwerp01College5...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 20 april 2015

Griffienummer: 2015-0057

Collegestuk

NummerAfzenderDatumOnderwerp
01College5 maart 2015Collegevoorstel herbestemming Broederenklooster na vertrek Stedelijk Museum Zutphen
02College16 maart 2015Collegevoorstel Uitvoeren motie Opschorten innen ouderbijdrage Jeugdhulp
03College10 maart 2015Collegevoorstel Beleidsnotitie vervoer bij Jeugdhulp
04College10 maart 2015Collegevoorstel back office taken jeugdzorg aan AB Het Plein
05College10 maart 2015Collegevoorstel opstellen cultuurvisie
06Colleg31 maart 2015Collegevoorstel Juridische jaarstukken 2014

Memo

NummerAfzenderDatumOnderwerp
07College24 maart 2015Memo Impressieverslag informele bijeenkomst Raadsleden Voortgezet Onderwijs
08College18 maart 2015Memo Jaarplan 2015 Het Plein
09College23 maart 2015Memo Halvemaanstraat
10College26 maart 2015Memo Informeren over de uitkomst van het vonnis mbt de afdracht reclameinkomsten abri s

Overig

NummerAfzenderDatumOnderwerp
11Kinderrechtencollectief2 april 2015Toezending tijdschrift over kindermishandeling en huiselijk geweld

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Behandeld in

brondocumenttitel
20-04-2015Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl