Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 2 november 2015

Griffienummer: 2015-0163

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College14 oktober 2015Jaarovergang 2015-2016 inwoners met persoonsgebonden budget (pgb) Wmo- of Jeugdzorg
02College14 oktober 2015Vaststelling startdocument Cultuurnota 2015
03College12 oktober 2015Behoud volwaardige rechtbank Zutphen
04College9 oktober 2015Meewerken actie Stimuleren Koopavond
05College6 oktober 2015Inhuur de heer R. van Netten als strategisch adviseur
06College7 oktober 2015Het ontwerp bestemmingsplan "Geluidverkaveling industrieterrein De Mars" ter inzage leggen
07College30 september 2015Openbaar opladen voor elektrische auto's
08College7 oktober 2015Vraag- en aanboddocument 2015 en rekenschapsdocument 2014 van stichting Perspectief
09College16 oktober 2015Brief aan de heer Mulder inzake indicatiestelling. Beantwoording brief C01 van de lijst ingekomen stukken dd 29 juni 2015

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
10College13 oktober 2015Memo Financiƫle monitor decentralisaties sociaal domein jan t/m aug 2015
11College30 september 2015Memo uitkomsten onafhankelijk onderzoek incident kastanjeboom

Overig

NrAfzenderDatumOnderwerp
12Rookoverlast Bromtonen9 oktober 2015Stop de Houtrookoverlast GGD Groningen
13Nederlandse Varkenshouders Vakbond28 september 2015Brief aan leden B&W en Gemeenteraad i.z. verduurzaming varkenssector

Lijst ter inzage liggende stukken {{ actiefJaar }}