Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 2 juli 2018

Griffienummer: 2018-0089

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College12 juni 2018Eventuele voortzetting project 2GetThere Zutphen
02College13 juni 2018Afwikkeling boekonderzoek van de belastingdienst
03College19 juni 2018Geluidreductieplan, industrieterrein de Mars gemeente Zutphen
04College19 juni 2018Het Dagelijks Bestaan, Vitens-terrein
05College19 juni 2018In procedure brengen ontwerpbestemmingsplan Achtermars Zutphen

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College21 juni 2018Afdoen toezeggingen (18-10) forum Jaarstukken 2017
02College19 juni 2018Totaal overzicht kosten uittreden Delta (afdoening toezegging 18-06)
03College19 juni 2018Nadere verklaring tekort bedrijfsresultaat Delta (afdoening toezegging 18-08)

Overig

Geen brieven in deze categorie