Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 2 december 2019

Griffienummer: 2019-0126

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College12 november 2019Convenant Taalschakelklassen regio IJsselBerkel 2020-2023
02College13 november 2019Bezuinigingen subsidies inloopvoorzieningen in relatie tot de thematafels
03College19 november 2019Stedenbouwkundige randvoorwaarden Vispoortplein 16
04College19 november 2019Planvorming buurthuis de Hoven

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College12 november 2019Memo Maaibeleid trapveldjes (toezegging 2019-16)
02College19 november 2019Memo voortgangsrapportage programma Rivier in de Stad 01-01-2019 tm 30-06-2019
03College19 november 2019Advies Gelderse PFAS normen
04College19 november 2019Herstelmaatregelen en GelreWerkt! onderbrengen bij de gemeente Zutphen

Overig

Geen brieven in deze categorie