Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 2 december 2013

Griffienummer: 2013-0172

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College4 november 2013Roze hemd Evaluatie en actualisatie Bomenverordening en -Beleid

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
02College29 oktober 2013Memo inzake intrekking voorkeursrecht gemeenten Basseroord & Overwelving
03College11 november 2013Memo ter afdoening toezeggingen 13-18 'Via memo de nog uit forumbehandeling openstaande vraag beantwoorden of het inderdaad zo is dat de musea en archeologie hun bezuinigingstaakstelling al in 2012 hebben gehaald.' en 13-29 'Via memo het forum informeren over reeds gedane (proces) uitgaven uit de beschikbare € 800.000,-.'
04College23 oktober 2013Memo ter afdoening toezegging raad 2013-19 'Wethouder Withagen zegt toe dat zij de raad per memo zal informeren over mogelijke herinvoering van sociaal raadslieden.'
05College22 oktober 2013Memo voortgang uitvoering motie M0015 Bestrijding Jeugdwerkeloosheid
06College11 november 2013Memo Rekenschapsdocument 2012 stichting Perspectief
07College12 november 2013Memo aanpak overlast populieren buurtpark Rudolf Steinerlaan Leesten Oost
08College19 november 2013Memo bijdragen aan Stichting Achterhoek Toerisme (StAT) en Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie
09College14 november 2013Memo update WKO De Teuge. Deze memo is u reeds per mail toegezonden op 15-11-2013
10College10 november 2013Memo ter afdoening toezegging raad 2013-26 'De raad per memo informeren over de mogelijkheden tot het oplossen van de parkeerproblematiek (bezoekers zouden achter de Hanzehof moeten parkeren) bij de Coehoornsingel door het invoeren van parkeervergunningen en daarbij ook financiële mogelijkheden te verkennen zodat deze in september 2013 in beeld zijn.'

Overig

NrAfzenderDatumOnderwerp
11Veiligheidsregio Noord- en oost-Gelderland19 november 2013Magazine Signaal op Veilig, 10e jaargang, nr. 36, oktober 2013. Laatste keer ter inzage, geïnteresseerden kunnen zich abonneren
12Fietsberaad19 november 2013Magazine Fietsverkeer, nummer 33, jaargang 12, najaar 2013. Laatste keer ter inzage. geïnteresseerden kunnen zich abonneren
13Stichting Spoothinder7 november 2013Twee emailberichten inzake Het Grote ScheurenBoek, over de bouwkundige staat van woningen langs de IJssellijn
14Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid21 november 2013Toezending rapportage Perspectief voor oudere werklozen?