Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok

Griffienummer: 2020-0015

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College11 februari 2020Wijziging beleidsregel beoordeling verzoeken oplaadpalen op openbaar terrein gemeente Zutphen 2017
02College18 februari 2020Wijzigingen Beleidsvoorschriften werk, inkomen en participatie diverse onderwerpen definitief (na advies BASD)
03College25 februari 2020Raad informeren over het onder de grond brengen (verkabeling) van hoogspanningsleidingen Den Elterweg Zutphen
04College3 maart 2020Uitwerking aanvullende maatregelen Schooluitval/Jeugdwerkloosheid (maatregelen 11 tm 16)
05College11 maart 2020Aanboddocument stichting Perspectief 2021-2024
06College11 maart 2020Vaststelling van het uitvoeringsprogramma Erfgoedcentrum Zutphen 2020-2023
07College11 maart 2020Besluit handhavingsverzoek bestemmingsplan Nieuwstad 56
08College11 maart 2020Subsidie voor het project 'Stap in Stap uit' (2018-M0019)

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College11 februari 2020Memo Kinderopvang op basis van sociaal medische indicatie (Afdoening toezegging 2019-18)
02College18 februari 2020Memo Livestreaming Raads-en Forumvergaderingen
03College3 maart 2020Memo Voortgang Koersnotitie Toerisme
04College3 maart 2020Memo Kwaliteitsimpuls Evenementen en evaluatie Evenemententeam
05College3 maart 2020Memo Informatie over bevolkingsontwikkeling in 2019
06College3 maart 2020Vervolgstappen om de financiƫle situatie van de gemeente verder te verbeteren (Rapport Rijnconsult)

Overig

Geen brieven in deze categorie