Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 19 mei 2014

Griffienummer: 2014-0067

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College28 april 2014Bestuursopdracht Veranderende rol in de samenleving
02College6 mei 2014Roze hemd GR Delta (sociale werkvoorziening) als satelietorganisatie

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
03College7 mei 2014Memo Plan van aanpak gesprek met medewerkers sociale werkvoorziening
04College28 april 2014Memo Locatie kermis in verband met motie 2013-M0029 Herlocatie kermis markten Zutphen (ingetrokken 22-04-2014)

Overig

NrAfzenderDatumOnderwerp
05VNG29 april 2014Modelverordening jeugdhulp
06Vereniging Openbare Bibliotheken29 april 2014brief en folder inzake Bibliotheekwet
07MKB-Nederland/Midden7 april 2014Mail MKB-Nederland Midden en VNO-NCW Midden over thema economie
08VNO-NCW8 april 2014Brief inzake detailhandel
09B van der Hoek27 maart 2014Mail inzake APV 4-6 geluidshinder
10Questum Taal, media & educatie15 april 2014Brief inzake Bibliotheekwet
11Stichting Woodwall Zutphen22 april 2014Inzet beveiliging bij Woodwall Festival
12Recreatieschap Achterhoek-Liemers17 april 2014Mail inzake brief AB en verslag
13VNG15 april 2014Openstelling vacatures in bestuur en commissies van de VNG
14Federatie van Dorpshuizen Gelderland17 april 2014Brochure Dorpshuizenbeleid op maat
15Raad voor het openbaar bestuur9 april 2014Brief inzake aanbieding rapport Politieke partijen overbodig of nodig
16Detailhandel Nederland9 april 2014Brief inzake aanbieden publicaties Winkelgebied van de Toekomst en Afhaalpunten
17Spectrum/Elan17 april 2014Gelderse informatie Transitie jeugdzorg voor gemeenteraadsleden
18diverse organisaties8 april 2014Brief aan gemeenteraden oproep armoede- en schuldenaanpak
19VNG29 april 2014Mail inzake ambassadeursbrief programma Beter en Concreter