Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 19 juni 2017

Griffienummer: 2017-0072

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College16 mei 2017Herbenoeming bestuursleden stichting beheer registergoederen Zutphen
02College17 mei 2017Aanwijsbeleid gemeentelijke monumenten en het beschermen van de Stadsboomgaard en de 'Morgan' Kochbunker
03College24 mei 2017Overeenkomsten AKJ, Kindertelefoon en Sensoor
04College24 mei 2017Uitvoeringsplan Cleantech
05College24 mei 2017Uitbetaling verzekeringsuitkering inventaris Vrije School De Berkel, Weerdslag 14B
06College31 mei 2017Jaarstukken 2015 en de begroting 2017 stichting Achterhoek VO
07College24 mei 2017Reactie op de boardletter 2017 van de accountant

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College17 mei 2017Informeren over afhandeling motie toegankelijkheid
02College17 mei 2017Ontwikkelingen binnen de Participatiewet (2017-II, mei 2017)
03College24 mei 2017Loop der bevolking 1e kwartaal 2017
04College6 juni 2017Sluiting peuteropvang buurthuis - ter afdoening toezegging 2017-04

Overig

Geen brieven in deze categorie