Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 19 december 2016

Griffienummer: 2016-0162 CollegestukNummerAfzenderDatumOnderwerp01College30...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 19 december 2016

Griffienummer: 2016-0162

Collegestuk

NummerAfzenderDatumOnderwerp
01College30 november 2016De Woningbouwplanningslijst 2016 vast te stellen en op basis daarvan in te stemmen met het Afsprakenkader Woningbouwprogrammering Stedendriehoek 2015-2024
02College29 november 2016Vaststellen inspraaknota reizigersperspectief, basismobiliteit
03College29 november 2016Raad informeren over Loop der bevolking 3e kwartaal 2016
04College29 november 2016Aanvullend besluit oprichting stichting Veilig Thuis Noord- en Oost- Gelderland
05College6 december 2016Beantwoording aan de raad gerichte brief over het verzoek om twee permanente laad- en losplekken voor de deur Groenmarkt 14

Memo

NummerAfzenderDatumOnderwerp
01College29 november 2016Meerjarig subsidie st. Perspectief Zutphen 2017-2020
02College7 december 2016Forum/Raad informeren over ontwikkelingen/voortgang Visie Participatiewet
03College7 december 2016Forum/Raad informeren over afspraken over begeleid wonen van jonge alleenstaande vergunninghouders van 18 jaar en ouder
04College7 december 2016Raad informeren over afdoening van raadstoezegging 2016-12 over kostenoverzicht bezoek aan Brussel
05College6 december 2016Regionaal programma Voortijdig School Verlaten (VSV) 2016-2020
06College6 december 2016Forum/Raad informeren over de huisvesting van vergunninghouders in 2016

Overig

Geen brieven in deze categorie

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Behandeld in

brondocumenttitel
19-12-2016Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl