Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 18 november 2013

Griffienummer: 2013-0162

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College8 oktober 2013Brief aan de heer Stortelder inzake geluidswal met zonnepanelen langs de N348, Van Drinenstraat
02College29 oktober 2013Brief aan Vrijeschoolnu
03College5 november 2013De Mars nieuwsbrief 2-2013. Laatste keer ter inzage. geïnteresseerden kunnen zich abonneren

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
04College22 oktober 2013Memo ter afdoening toezegging Forum nr 13-27 'Het college levert een meerjarenbegroting aan waarin rekening is gehouden met de Septembercirculaire.' en 13-28 'Het college komt met een memo waarin de wijze van vrijval en opbouw buffers wordt toegelicht.'
05College30 oktober 2013Memo inzake toelichting risicomanagement oude taakstelling Het Plein

Overig

NrAfzenderDatumOnderwerp
06VNG7 november 2013Brif inzake gemeenteraadsverkiezingen
07Ministerie van veiligheid en Justitie5 november 2013Magazine Nationale veiligheid en crisisbeheersing, 2013 nummer 5, oktober 2013. Laatste keer ter inzage. geïnteresseerden kunnen zich abonneren
08Vereniging van Griffiers5 november 2013Jaarboek 2013
09BIS29 oktober 2013De Overheidskrant, najaar 2013
10EUREGIO29 oktober 2013EUGREGIOInform, jaargang 13, nr 3. Laatste keer ter inzage. geïnteresseerden kunnen zich abonneren
11Ministerie van Veiligheid en Justitie29 oktober 2013Nieuwsbrief Veiligheidshuizenkrant, najaar 2013. Laatste keer ter inzage. geïnteresseerden kunnen zich abonneren
12OLON29 oktober 2013Nieuwsbrief/Brochure Verbinden in de Regio. Laatste keer ter inzage. geïnteresseerden kunnen zich abonneren
13Recreatieschap Achterhoek liemers (RAL)29 oktober 2013Brief aan vakbondsadviseurs inzake opgelopen vertraging aan de verdere ontwikkeling van het Sociaal Plan
14Hanzehof4 november 2013Brief inzake nieuwe directeur Hanzehof
15European Multilateral Law Service Group5 november 2013Brief inzake kennisgeving van voorbereiding bieden van tegenwicht aan het monopolie van de huidige juridische markten
16Abva Kabo31 oktober 2013Onderhandelingen nieuwe CAO gemeenten
17Actiecomité Noordtracé? Nee!31 oktober 2013rondweg N345 De Hoven: Noordtracé? Nee!