Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 18 mei 2015

Griffienummer: 2015-0075

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College17 maart 2015Collegevoorstel Kadernota VNOG 2016-2019
02College15 april 2015Collegevoorstel gemeentelijk verslag Wet Kinderopvang

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
03College15 april 2015Memo overzicht 2014 ingezameld afval
04College14 april 2015Memo Afwikkeling dossier WKO De Teuge

Overig

NrAfzenderDatumOnderwerp
05Deventer Schouwburg13 maart 2015Emailbericht over verzending visiedocument de kracht van het verschil
06Stichting Spoorhinder28 april 2015E-mailbericht over wonen langs het spoor
07Stichting Spoorhinder28 april 2015E-mailbericht over Noordtak
08Scouting Nederland30 april 2015Nieuwsbrief april 2015
09Stichting VACpunt Wonen30 april 2015Toezending populair Jaarbericht