Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 18 juni 2018

Griffienummer: 2018-0080

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College8 mei 2018Opschorting aflossing leningen Z.V.V. BeQuick en Stichting Het Zuiderpark
02College8 mei 2018De voorgenomen bestuurlijke en institutionele fusie van het Baudartius College met Stichting Achterhoek VO
03College8 mei 2018Benoeming lid Raad van Toezicht Stichting Archipel
04College8 mei 2018Uitstel besluit dienstverleningsovereenkomst PlusOV
05College8 mei 2018Bidbook en vervolg aanpak leegstaande winkelpanden
06College15 mei 2018Vaststelling Raamovereenkomst Wmo- en Jeugdhulp 2019
07College23 mei 2018Tegemoetkoming uit coulance Vereniging De IJsselmeeuwen vanwege sluiting zwembad De IJsselslag
08College23 mei 2018Inkoop en aanbestedingsbeleid gemeente Zutphen
09College25 mei 2018Herinrichting Nieuwstad Noord
10College6 juni 2018Jaarverslag Regionaal Archief Zutphen 2017
11College6 juni 2018Vaststelling Tarieven en Overeenkomst huishoudelijke zorg 1 en 2 op basis van het Openhousemodel 2018
12College6 juni 2018Afspraken voor 2018 rondom no-show van jongeren in traject bij Het Dagelijks Bestaan

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College8 mei 2018Memo over uitreiking Meander en Jongerenprijs
02College9 mei 2018Antwoorden op het interpellatieverzoek over het rapport 'Formatiecalculatie Het Plein'
03College15 mei 2018Memo 'Verklaring waarom het pand van Delta niet is meegenomen in de onderhandelingen' (afdoen toezegging 18-03)

Overig

Geen brieven in deze categorie