Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 17 juni 2019

Griffienummer: 2019-0048

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College8 mei 2019Organisatieadvies Op weg naar balans
02College15 mei 2019Toezicht en handhaving kleine bouwwerken Bronsbergen 2019
03College15 mei 2019Ontwerpbestemmingsplan aansluiting bedrijventerrein Revelhorst op N314
04College21 mei 2019Visitatiecommissie financiele beheersbaarheid sociaal domein
05College28 mei 2019Vaststelling tarieven Huishoudelijke zorg 2019
06College28 mei 2019In procedure brengen van het voorontwerp Omgevingsplan Landelijk gebied met de bijbehorende concept MER
07College4 juni 2019Vervanging wethouder Annelies de Jonge gedurende haar zwangerschaps- en bevallingsverlof

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
02College7 mei 2019Memo met antwoorden op vragen D66 over Verbijzonderde Interne Controle rapportages
03College8 mei 2019Memo Hoe verder met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
04College8 mei 2019Raad informeren over Programma Liquidatie Het Plein, werkbedrijf stichting GelreWerkt ! en inrichting toegang Sociaal domein (6e voortgangsrapportage)
05College14 mei 2019Memo motie deelname experiment gesloten coffeeshopketen
06College4 juni 2019Kwartaalrapportage Sociaal Domein 2019-01
07College4 juni 2019Stand van zaken herstel Noorderhaven
08College4 juni 2019Memo over aanvullende maatregelen thema 1 Participatie en re-integratie

Overig

NrAfzenderDatumOnderwerp
01Provincie Gelderland7 mei 2019Website financiƫle gegevens Gelderse gemeenten