Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 17 januari 2022

Griffienummer: 2022-0001

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College30 november 2021Vormgeving Sociaal Ontwikkelbedrijf
02College30 november 2021Starten kinderopvang op AZC in samenwerking met Kindernet
03College7 december 2021Ontwerpbestemmingsplan Thematische herziening Standplaatsen, Terrassen, Evenementen en Parkeren gemeente Zutphen
04College7 december 2021Subsidie Stichting WALHALLAb 2022-2025
05College7 december 2021Bestuursopdrachten Leesten Schouwbroek en gebiedsontwikkeling Noordrand de Hoven
06College8 december 2021Prestatieafspraken wonen 2022
07College15 december 2021Prestatieafspraken Stichting Zutphen Promotie 2022 tm 2025
08College14 december 2021Subsidieverlening voor het jaar 2022 boven € 100.000
09College21 december 2021Borgstelling Stichting Sportpark 't Meijerink
10College22 december 2021Exploitatiebijdrage 2019-2021 dorpshuis 't Warnshuus
11College21 december 2021Herbestemming gebruikte mobiele apparaten
12College21 december 2021Statutenwijziging Circulus Berkel BV
13College21 december 2021Vaststellen Evenementenkalender 2022
14College21 december 2021Duurzame principes, leidende principes bij nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen
15College21 december 2021Subsidieverlening TechniekFabriek Zutphen 2022-2024
16College21 december 2021Programma Onderwijshuisvesting 2022
17College22 december 2021Contourenplan Jongerenwerk 2022-2024 met ontwikkelagenda
18College21 december 2021Subsidieverlening 2022-2024 aan Stichting CelloWercken Zutphen

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College30 november 2021Forum informeren over amendement cameratoezicht (2021-A0003)
02College23 november 2021Memo Onderzoek ontwikkeling binnenstad
03College7 december 2021Memo Transitievisie Warmte gemeente Zutphen 2021
04College7 december 2021Memo Raad informeren over reactie op brief KNZB
05College9 december 2021Memo afdoening toezegging Forum GSP
06College17 december 2021Memo overleg wijkteam Zuidwijken over het grondstoffenplan
07College21 december 2021Memo Begrotingsvoorstel om een projectleider Wonen en Groei aan te stellen voor één jaar
08College21 december 2021Memo Toelichting op het plan van aanpak ziektevervanging en organisatieontwikkeling
09College21 december 2021Memo Toelichting op het huisvestingsplan gemeentelijke organisatie
10College21 december 2021Memo Monitoring woonlastenwaarborg

Overig

Geen brieven in deze categorie